Banegårdspladsen 7 | DK-6000 Kolding

Lost & Found

Did you leave something behind at Hotel Kolding? Maybe we’ve found it!

Please fill in the formular below and describe the thing as detailed as possible.

If we have found your belongings, we will contact you. You can either pick up your belongings at Hotel Kolding or we can send them to you. We use pakke.dk to ship lost items – this is at the recipient’s expense and the shipment must be picked up at Hotel Kolding by the courier.

Hotel Kolding does not take responsibility for lost items and cannot guarantee that the item will be found. Items are stored for 30 days.

Har du glemt noget på Hotel Kolding? Måske har vi fundet det!

Udfyld venligst kontaktformularen herunder og beskriv den glemte sag så detaljeret som muligt.

Hvis vi har fundet dine ting, kontakter vi dig. Du kan enten hente din glemte sag på Hotel Kolding, eller vi kan sende den til dig. Vi bruger pakke.dk til at sende glemte sager – dette er på modtagers regning, og pakken skal afhentes på Hotel Kolding af fragtfirmaet.

Hotel Kolding tager ikke ansvar for glemte sager og kan ikke garantere, at tingen bliver fundet. Glemte sager opbevares i 30 dage.

Tell us what's on your mind...